top of page

-I Bø har legene stabile og ordnete arbeidsforhold

DSC_8759 kopi.jpg

Bø kommune har vært velsignet med en veldig stabil legedekning takket være ordnete arbeidsforhold. Fra venstre Jürgen Körner, helsesjef Susanne Skog-Leite og Christina Vikan. Foto: Øystein Lunde Ingvaldsen

I 1998 ble Bø-legen Jürgen Körner lokket fra Tyskland til Norge. Etter å ha jobbet noen år på legekontor alene, valgte han i 2007 å ta jobb i Bø. Begrunnelsen for å ta jobben, er de samme som har fått han til å bli i Bø.

Jürgen er 61 år og er legespesialist i allmennmedisin.

Han har arbeidet i Bø de 16 siste årene. Det er gode grunner til det.

- Etter noen år som alene-lege i distrikts-Norge, arbeidserfaring ved et stort universitetssykehus og utenlandstjeneste i Forsvaret, måtte jeg bestemme meg for veien videre. Skulle jeg fortsette som allmennlege eller sykehuslege? Det endte med at jeg ble allmennlege. En utlysningstekst formulert av kommuneoverlege Anders Svensson fikk Jürgen til Bø.

 

- Essensen i annonsen lød omtrent sånn: «Lege søkes til stabile, ordnete og forutsigbare arbeidsforhold, et godt arbeidsmiljø, tilretteleggelse for videreutdannelse og faglig utvikling.»

- Etter 16 år kan jeg også legge til godt tverrfaglig samarbeid med andre helseaktører i kommunen, faglig autonomi, overskuelige forhold med korte avstand som åpner for løsningsorienterte snarveier når det trengs, rik variasjon av legeoppgaver, som i urbane strøk bare ville vært henvist videre og, ikke minst, tilstedeværelse av en dedikert og proaktiv kommuneoverlege; «the man with a mission». Det var altså utelukkende jobben som fikk meg til å flytte hit og som fikk meg til å bli, sier Jürgen.

Anders og Jürgen har vært en stabiliserende faktor ved legekontoret i Bø de to siste tiårene, men kommunen har også hatt en stabil styrke med leger som er født og oppvokst i Bø. I tillegg har Bø en egen sykehjemslege, og leger i turnustjeneste.

 

Er det noe du lurer på? Trykk her for å stille spørsmål til våre kommune-eksperter.

Kommuneoverlege Anders Svensson beskrives som «the man with a mission».  Foto: Øystein Lunde Ingvaldsen

Jürgen peker på at det faglige, jobben, er det viktigste, men det er også andre fordeler med å bo i Bø.

 

- Det er kort vei til jobb.  Det gir meg bedre tid til familien, som betyr mye for meg. Nærhet til naturen er også viktig, men det har man jo stort sett over hele Norge. Ulempen med Bø er at man er nok litt langt unna «resten av verden» med alt dette innebærer, sier Jürgen.

Han er en av fire fastleger ved legekontoret i Bø. I gjennomsnitt har legene jobbet i 15 år, og tre av fire ansatte er snart spesialister. Den fjerde er på vei til å bli spesialist. Leger som velger å jobbe i Bø, kan dermed bli veiledet av en særdeles erfaren stab.

Bø kommune er veldig glad for å ha mange erfarne medarbeidere, men arbeider med å få yngre medarbeidere, som kan trives i Bø.

Aktiv fritid

Når arbeidsdagen er over, byr Bø på forskjellige muligheter, sier lederen for helseavdelingen, Susanne Skog-Leite.

 

- Her er tilbud for folk i alle aldre i form av fysisk aktivitet, som kulturskole, ski, og ballspill. Vi er dessuten velsignet med umiddelbar nærhet til naturen. Men også Susanne fokuserer på medarbeiderne i avdelingen sin.

Dette kan du oppleve i Bø.

 

 - Vi har en legetjeneste med god kvalitet. Kommunens ansatte har god kompetanse innenfor flere ulike spesialiteter. Det gir et godt fag- og arbeidsmiljø. Vi ser muligheter til å bruke hverandres ressurser på tvers av avdelingene, sier Susanne. Hun peker på at alle helse- og omsorgstjenester i Bø er samlet i ett bygg. Det betyr at fagressursene finner hverandre via en liten gåtur.

Også helsesekretær Christina Vikan fremholder folkene som gode grunner til å ta jobb i Bø. Hun har bodd i Bø nesten hele livet.

 

- Bø er et lite sted hvor alle kjenner alle. Jeg mener at folk er imøtekommende og inkluderende. Nærhet til mye natur, hav, strand og fjell gir fine rekreasjonsmuligheter både alene og sammen med andre.

DSC_8673 kopi.jpg

Gode grunner

Det kan være lønnsomt å ta en jobb i Bø.

  • Barnehagene er gratis.

  • Vi har lav eiendomsskatt, og lavere sats på formue.

  • Lånekassen sletter inntil 20 prosent av opprinnelig lån opptil 30.000 kroner for hvert år de jobber i Bø (opptjeningstid: 12 måneder).

  • Flyttegodtgjørelse

  • Vi er gode på tilrettelegging og vi er fleksible

  • Gode muligheter for faglig påfyll

  • Har du partner? Vi hjelper til med å skaffe jobb.

Les om Bø kommune som arbeidsgiver.

Finn eiendom i Bø/kjøpe et eldre hus?

Dette anbefaler noen av våre ansatte

bottom of page