top of page

- Vi SKAL være en god arbeidsgiver

- Bø kommune skal være en god arbeidsgiver for alle sine ansatte, sier personalsjef Marius Holst.

20230113-IMG_7836.jpg

I januar startet han arbeidet med å finne ut hvordan Bø kan bli enda flinkere som arbeidsgiver.

- Dette arbeidet må selvsagt skje i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner, kommuneledelsen og politikerne i kommunestyret, sier Marius Holst.

Han forteller at «alt» ligger på bordet når personalsjefen og de ansatte snakker sammen om hvordan kommunen skal bli enda flinkere.

- Veldig mange kommuner har vedtatt rekrutteringstiltak. Det må også Bø kommune jobbe med, men i tillegg må vi jobbe med tiltak som stimulerer de ansatte til å bli værende i jobbene sine.

-Jeg har ikke svar på alle spørsmål ennå, men jeg tror vi skal bli enig om ulike tiltak som skal gjøre oss enda bedre som arbeidsgiver, sier Holst.

- Vi har en rekke gode tiltak allerede, men målet er å bli enda bedre. Jeg vil særlig fremheve at Bø har et offensivt syn på videre- og etterutdanning. Vi ønsker at våre medarbeidere skal utvikle seg. Samtidig er det en styrke at mange av våre medarbeidere har lang erfaring. Dette gjelder både leger og sykepleiere. I et godt samspill med våre gode kolleger, kan du utvikle deg som medarbeider hos oss, sier personalsjefen.

20230113-IMG_7819.jpg
Fordeler med Bø
 1. Gratis barnehage for alle.

 2. God stipendordninger for dem som er under utdannelse, og gode ordninger for videre- og etterutdanning for dem som er i jobb.

 3. Vi er behjelpelig med å finne hus.

 4. Har søkerne en partner, hjelper vi gjerne til med å skaffe jobb.

 5. Vi tilbyr flyttegodtgjørelse.

 6. Rekrutteringstillegg.

 7. Lav skatt på formue.

 8. Ingen treningsavgift for barn under 16 år (idrettslag)

 9. Ingen bompenger.

 10. Ingen parkeringsavgift.

 11. Kort vei til alle tilbud.

Det gode liv i Bø

Bø kommune har «Det gode liv i Bø» som slagord. Det gode liv i Bø er mer enn et munnhell.

Holst vet at veldig mange ønsker å leve litt annerledes enn de gjør i dag. De vil kanskje ikke ha 1-3 timer i bil, buss eller tog hver dag for å komme seg til og fra jobb.

- Jeg synes det er helt fantastisk å bo i en kommune der det ikke er en eneste bomveg, og at all parkering er gratis. Faktisk må du kjøre seks mil for å finne en parkeringsplass der du potensielt må betale avgift, sier Holst.

- Og når arbeidsdagen er over, er det svært kort vei til vill, vakker natur.

20230113-IMG_7803_edited.jpg
Billig å bo

Mange i Norge sliter i dag dessverre med høye bo- og levekostnader som følge av høyere rente og høy strømpris. Bø har, sammen med de øvrige kommunene i Nord-Norge, lav strømpris. Levekostnadene er også veldig lave.

Se forskjellen i strømpris her. Prisen for Tromsø gjelder nord for Trøndelag.

- Organisasjonen Huseierne har regnet ut at kostnadene ved å eie en enebolig i Bø er på 104.000 kroner. Det er 23.000 kroner lavere enn landsgjennomsnittet og hele 90.000 lavere enn kostnadene i Oslo. Strengt tatt har dette ikke noe med Bø kommune som arbeidsgiver å gjøre. Jeg vil bare illustrere at det kan være økonomisk lurt for mange å vurdere en jobb i Bø eller et annet sted i Nord-Norge, sier Holst.

Se dokumentasjonen fra Huseierne.

Døgnet rundt

- Vi er alle «24-timers»-mennesker, og vi ønsker å legge til rette for at våre medarbeidere får sine behov fylt. Det som skjer etter arbeidstid, har mye å si for hvordan vi trives på jobb. I tillegg til nydelig natur har kommunen mange fritidstilbud. Vi har treningssenter og svømmehall. Vi har kulturhus og kino. Vi har mange gode samlingssteder for både unge og gamle. I tillegg kan vi lokke med tiltak som gratis barnehageplass, økonomiske tiltak i forbindelse med barnefødsler og vi har lav eiendomsskatt og formueskatt. Alt dette sammen bidrar til at du som innbygger og ansatt har muligheten til en litt mer romslig økonomi, sier Holst og nevner idrettslagene som et eksempel.

 

- Alle barn under 16 år har gratis trening fordi Bø betaler idrettslagene for å ha nettopp det. Som regel slipper foreldrene unna med å betale en lav kontingent til idrettslaget for å kunne delta. Også dette gir store besparelser.

Våre felles verdier er;
ÅPENHET, RESPEKT, TRYGGHET OG OPTIMISME.


Disse skal kjennetegne vår virksomhet i hele organisasjonen, og være en rettesnor for utøvelse av arbeidsgiverrollen i praksis.

bottom of page