top of page
barnehagebilde j3.jpg

Barnehagene i Bø søker pedagogiske ledere.

Godt tilbud til pedagogiske ledere som vil til Bø

Bø kommune har et svært godt tilbud til pedagogiske ledere som vil jobbe i barnehagene.

- Pedagogiske ledere som får jobb hos oss får 100.000 kroner i et rekrutteringstillegg. Dette betales ut etter seks måneders ansettelse (prøvetiden) og mot to års binding. I tillegg betaler vi 30.000 kroner av studielånet i tre år. Det betyr at pedagogiske ledere med studielån får 190.000 kroner ekstra ved å ta seg jobb i Bø kommune, sier skole- og barnehagesjef Hans Kristian Pettersen.

Men dette er ikke det eneste Bø har å lokke med, særlig for kandidater som har barn eller venter barn.

  • Kommunen betaler flyttegodtgjørelse etter nærmere atale.

  • Alle barnehageplassene er gratis.

  • Det gis fødselstilskudd til barn, 25.000 kroner og ytterligere 25.000 når barnet fyller to.

  • SFO er gratis i 12 timer per uke.

  • Veldig lav sats på eiendom

  • Dersom du tenker å leie bolig, hjelper kommunen til så godt den kan.

  • Hjelp til å skaffe partner jobb

Bø kommune har tre barnehager.

Trykk for å søke de ledige jobbene.

 

Faglig utvikling

Skole- og barnehagesjefen sier at Bø kommune gjerne snakker karriere med de pedagogiske lederne som får jobb.

- Unge kandidater som ønsker å gjøre karriere bør absolutt holde seg i Bø. Vi har nemlig også gode videre- og etterutdanningsordninger for våre ansatte, men selvsagt er det viktigste å skaffe seg erfaring først. De første årene bør derfor nyutdannede pedagogiske ledere satse mest på personlig og faglig utvikling i samarbeid med kollegaene i barnehagene

Bø kommune er også med i et regionalt pedagogiske ledernettverk.

Flytte til Bø

Det kan være omfattende å flytte til en ny kommune. Særlig kan det å få seg en bolig innebære litt stress. Det arbeides tungt med å finne ny boligløsninger i tillegg til de kommunale boligene som allerede er til disposisjon.

- Vi er klar til å hjelpe alle som får jobb med å finne en bolig – enten i privat regi eller i en kommunale bolig. På den siden skjer det en stille revolusjon for tiden. Det oppføres åtte leiligheter som Bø kommune har tilvisningsrett til. De blir ferdig i løpet av året. I tillegg er det vedtatt å kjøpe ytterligere seks, som kan bli ferdig mot slutten av 2023 eller i 2024. Disse seks fører til at det blir bygd ytterligere seks. I tillegg er det et privatmarked, som vi har kontakter til, sier skole- og barnehagesjefen. Han ser gjerne at kandidater tar med seg partner til Bø.

- Vi skal så godt vi kan bidra til at også partner får seg jobb. Jeg kan ikke gi en garanti, men hvis partner er pedagogisk utdannet, har erfaring med barn og unge eller er utdannet innen et pleie- og omsorgsfag, er det svært høy sannsynlighet for at kommunen kan hjelpe partner med jobb.

Vil du vite mer?

Søkere som vil vite mer om Bø, kan se mer ved å trykke på denne lenken.

Det tar cirka en time (om sommeren) å kjøre til Skagen, den nærmeste flyplassen. Det tar cirka 2,5 timer å komme seg til flyplassen på Evenes, som trafikkeres av de største norske flyselskapene.

Kommunen er kanskje mest kjent for det flotte turterrenget, som er flittig brukt så vel vinter som sommer. Trykk på lenken for å lese mer om de mange tilbud.

Nordlys fjell2000px.jpg

Informasjon

Skole- og barnehagesjef Hans Kristian Pettersen gir informasjon om denne stillingen. Du kan ringe han på mobiltelefon 478 59106

bottom of page