top of page
IMG_7969.jpg

Skolene i Bø har flere ledige stillinger.

I Bø kan du få 190.000 kr. ekstra for å ta jobb

Bø kommune skal styrke sin pedagogiske stab og søkere flere nye lærere. Skolen lokker med 190.000 kroner til lærere som sier ja til jobb i Bø.

Bø kommune vedtok for kort tid siden ekstraordinærere rekrutteringstiltak for enkelte yrkesgrupper. Lærere faller innenfor disse.

 

-Lærere som får jobb hos oss får 100.000 kroner i et rekrutteringstillegg. Dette betales ut etter seks måneders ansettelse (prøvetiden) og mot to års binding. I tillegg betaler vi 30.000 kroner av studielånet i tre år. Det betyr at lærere med studielån får 190.000 kroner ekstra ved å ta seg jobb i Bø kommune, sier skole- og barnehagesjef Hans Kristian Pettersen.

Men dette er ikke det eneste Bø har å lokke med, særlig for kandidater som har barn eller venter barn.

  • Kommunen betaler flyttegodtgjørelse etter nærmere atale.

  • Alle barnehageplassene er gratis.

  • Fødselstilskudd til barn, 25.000 kroner og ytterligere 25.000 kroner til barnet når det fyller to år.

  • SFO er gratis i 12 timer per uke.

  • Dersom du kjøper bolig, skal du vita at Bø kommune har veldig lav sats på eiendomsskatten.

  • Dersom du tenker å leie bolig, hjelper kommunen til så godt den kan.

  • Dersom du har en partner som trenger jobb, bruker kommunen gjerne sine kontakter for å finne jobb.

 

 

Hva har Bø ledig?

Bø har tre barneskoler og en ungdomsskole.

Se våre ledige lærerjobber

 Se ledig stilling som rektor ved voksenopplæringen

Se våre ledige stillinger som ungdomsarbeider/assistent i skolene

Vi søker etter en SFO-leder

Vær oppmerksom på at rekrutteringstiltakene som beskrives ovenfor ikke gjelder for alle grupper. I all hovedsak gjelder de for lærere. Les derfor stillingsannonsene nøye.

Faglig utvikling

Skole- og barnehagesjefen sier at Bø kommune gjerne snakker karriere med nytilsatte lærere.

 

- Unge kandidater som ønsker å gjøre karriere bør absolutt holde seg i Bø. Vi har nemlig også gode videre- og etterutdanningsordninger for våre ansatte. Selvsagt er det viktigste å skaffe seg erfaring først. De første årene bør derfor nyutdannede lærere satse mest på personlig og faglig utvikling. Unge lærere vil kunne få veiledning av en av våre mange ansatte med lang erfaring. Det kan være viktig for en ung lærer å ta med seg, sier skole- og barnehagesjefen i Bø.

-  Hva annet kan du si om det faglige i bøskolen?

-  Vi er i god rute med oppfølging av ny læreplan. Kommunestyret vedtok i desember å gi alle skolene en ekstra ressurs, som skolene bruker på delingstimer, og vi prioriterer lesing i alle fag, sier Pettersen

Flytte til Bø

Det kan være omfattende å flytte til en ny kommune. Særlig kan det å få seg en bolig innebære litt stress. Det arbeides tungt med å finne ny boligløsninger i tillegg til de kommunale boligene som allerede er til disposisjon.

 

- Vi er klar til å hjelpe alle som får jobb med å finne en bolig – enten i privat regi eller i en kommunale bolig. På den siden skjer det en stille revolusjon for tiden. Det oppføres åtte leiligheter som Bø kommune har tilvisningsrett til. De blir ferdig i løpet av året. I tillegg er det vedtatt å kjøpe ytterligere seks, som kan bli ferdig mot slutten av 2023 eller i 2024. Disse seks fører til at det blir bygd ytterligere seks. I tillegg er det et privatmarked, som vi har kontakter til, sier skole- og barnehagesjefen. Han ser gjerne at kandidater tar med seg partner til Bø.

 

- Vi skal så godt vi kan bidra til at også partner får seg jobb. Jeg kan ikke gi en garanti, men hvis partner er pedagogisk utdannet, har erfaring med barn og unge eller er utdannet innen et pleie- og omsorgsfag, er det svært høy sannsynlighet for at kommunen kan hjelpe partner med jobb.

fjellsak.jpg

Det er svært mange flotte fjellturer i Bø.

Vil du vite mer?

Søkere som vil vite mer om Bø, kan se mer ved å trykke på denne lenken.

Det tar cirka en time (om sommeren) å kjøre til Skagen, den nærmeste flyplassen. Det tar cirka 2,5 timer å komme seg til flyplassen på Evenes, som trafikkeres av de største norske flyselskapene.

Kommunen er kanskje mest kjent for det flotte turterrenget, som er flittig brukt så vel vinter som sommer. Trykk på lenken for å lese mer om de mange tilbud.

bk2.jpg

Telefon Hans Kristian Pettersen

478 59 106 - 76 11 31 18

E-post

bottom of page